17.03.26 Policia Municipal. Novetats. Total. Districtes. 2007-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018