17.03.37 Policia Municipal. Novetats. Emergències. Mesos. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018