17.04.02 Servei de Mobilitat. Actuació a la via pública. Senyalització horitzontal. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018