17.06.01 Unitat de Protecció Civil. Intervencions en actes de foc. Tipus. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018