18.01.02 Llicències d'obres. Llicències i autoritzacions d'obres resoltes. 2005-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018