18.01.03 Llicències d'obres. Llicències de primera ocupació. Sol·licitades i atorgades. Districtes i barris. 2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018