18.02.01 Llicències d'obres majors. Resum. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018