18.02.04 Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Naus industrials. 1986-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018