18.03.02 Llicències d'obres menors. Evolució d'obres menors, rases i tanques i sitges sol·licitades. 1994-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018