18.04.01 Compravendes registrades dels habitatges nous als municipis de 5.000 habitants o més del Vallès Occidental. Habitatges i superfície. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018