18.04.02 Compravendes registrades dels habitatges nous als municipis de 5.000 habitants o més del Vallès Occidental. Habitatges, superfície i preu de venda. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018