18.10.03 Cadastre. Dimensió dels habitatges. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018