18.10.05 Cadastre. Valor de l'immobiliari urbà. 1992-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018