18.12.01 Guals. Nombre de vehicles. Districtes i barris. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018