18.16 Usos del sòl. Sòl urbà i urbanitzable. Terrassa i Vallès Occidental. 1998-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018