19.02.03 Eleccions Generals. Resultats. Segon partit més votat. Barris. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018