19.05.01 Referèndum Constitució Europea. Resultats. 20/02/2005. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018