20.03 Pressupostos municipals consolidats. Evolució de la despesa per capítols comptables. 2000-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018