20.04 Pressupostos municipals consolidats. Serveis centrals. Capítols. Ingressos. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018