20.06 Pressupostos municipals consolidats. Serveis centrals. Capítols. Despeses. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018