21.02.01 Pressupost municipal destinat a cooperació i solidaritat internacionals. Totals anuals. 1995-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018