AN.03.01.01 Població activa local registrada. Castellbisbal. Edat i sexe. 4t trim. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018