AN.03.01.04 Població activa local registrada. Rubí. Edat i sexe. 4t trim. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018