AN.03.03 Atur segons sexe i grups d'edat. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018