AN.04.03 Evolució de l'estructura empresarial. Rubí. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1994-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018