L'ocupació en activitats de digitalització d'arxius i centres de documentació a Terrassa

Diagnosi i metodologia

 

2003

Crèdits

I. Introducció

II. El procés d'implantació de les NTIC a empreses i institucions de Terrassa

III. Resultats de les entrevistes i l'enquesta a empreses i institucions de Terrassa. Possibilitats de desenvolupament de les activitats de digitalització

IV. Anàlisi estratègica i esbòs de propostes operatives

Annexos

Annex 1. Model d'entrevista

Annex 2. Model d'enquesta

Annex 3. Relació d'empreses enquestades

Annex 4. Recull legislatiu

Annex 5. Recull de premsa

 

Aquest informe està editat en Adobe Acrobat Reader 3.01

CONSULTES I CORRESPONDÈNCIA:

Observatori Econòmic i Social de Terrassa

Foment de Terrassa SA

Carretera de Martorell núm. 95, 08224 Terrassa

Telf. 93 789 11 11

Fax 93 789 11 23

correu electrònic oest@terrassa.org 

Bústia de suggeriments

Aquest estudi ha estat realitzat per Foment de Terrassa SA - Ajuntament de Terrassa, amb el suport de:

Unió Europea - Fons Social Europeu

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria