Anàlisi i detecció de les necessitats per a la sostenibilitat territorial a Terrassa

Sectors emergents per a la sostenibilitat de l’estructura econòmica i l’ocupació a Terrassa

 

2004

 

0. Crèdits

1. Introducció

2. Objectiu

3. Metodologia

4. Abast i continguts de l'estudi

5. Anàlisi de resultats:

5.1. Situació actual de l'ecogestió empresarial a Terrassa

5.2. Recursos destinats a la gestió ambiental

6. Conclusions

7. Recomanacions

8. Annexos:

Annex 1. Resum de les principals conclusions

Annex 2. Empreses de Terrassa amb un sistema de gestió ambiental certificat

Annex 3. Catàleg d'empreses del subsector ambiental de Terrassa

Annex 4. Marc legal ambiental aplicable a les empreses de Terrassa

Annex 5. Nous perfils professionals en l'àmbit de la sostenibilitat

Annex 6. Catàleg de l'oferta formativa en matèria de medi ambient

Annex 7. Bones pràctiques ambientals a les activitats econòmiques de Terrassa

Annex 8. Millores ambientals aplicades per empreses de Terrassa

 

Document editat íntegrament en Adobe Acrobat Reader 5.0

La resolució òptima és de 800 x 600 píxels

Lectura optimitzada per a navegador Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiors (amb navegadors inferiors no es garanteix una visualització òptima).

CONSULTES I CORRESPONDÈNCIA:
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Foment de Terrassa SA, Carretera de Martorell núm. 95, 3r; 08224 Terrassa; Telf. 937891111, Fax 937397077, correu electrònic oest@terrassa.org

Bústia de suggeriments 

L'estudi ha estat elaborat per Foment de Terrassa SA i el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

Assistència tècnica: Institut Cerdà

Amb el suport de:

Unió Europea. Fons Social Europeu

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria

Diputació de Barcelona, Àrea de Medi Ambient

 

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/2002), l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar estudis i informes socioeconòmics