Mobilitat i Sistemà Urbà de Terrassa

 

2004 - 2006

 

Crèdits

FASE I

Introducció general

1ª Part

La mobilitat laboral a Terrassa a partir de les dades de mobilitat obligada, 1986-2001

Introducció

0. Consideracions metodològiques

1. Trets característics de la mobilitat actual

2. Mobilitat en l’àmbit metropolità de Barcelona

3. Una metròpoli policèntrica: la delimitació del sistema urbà de Terrassa

4. Característiques de la mobilitat laboral a Terrassa i el seu sistema urbà

5. Desigualtats socials en l’accés al mercat laboral i en l’ús del territori

6. Conclusions

2ª Part

Enquesta de mobilitat generada als polígons i zones industrials de Terrassa

Introducció

1. Els polígons i zones industrials de la ciutat de Terrassa

2. L’accessibilitat als polígons i zones industrials de Terrassa

3. Presentació de l’enquesta de mobilitat

4. Resultats per empreses

5. Resultats per treballadors

6. Conclusions

FASE II

Introducció

1. Cartografia dels resultats

2. Conclusions

3. Annexos

Aplicatiu en Arc Gis 0.9 i Glossari

Mapes dels polígons

Empreses i línies de transport als polígons:

General, Can Farcan, Can Guitard, Can Palet, Can Parellada, Can Petit, Colom II, Els Bellots, Est, La Grípia, Nord, Palau Nord, Santa Margarida I, Santa Margarida II, Montserrat, Segle XX

Orígens dels treballadors dels polígons:

Can Guitard, Can Palet, Can Parellada, Can Petit, Colom II, Els Bellots, Est, La Grípia, Nord, Palau Nord, Santa Margarida, Montserrat, Segle XX, Comarcal

Àmbit de cobertura dels transports públics:

ActualActual i futur

Document editat íntegrament en Adobe Acrobat Reader 5.0

La resolució òptima és de 800 x 600 píxels

Lectura optimitzada per a navegador Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiors (amb navegadors inferiors no es garanteix una visualització òptima).

 

CONSULTES I CORRESPONDÈNCIA:
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Foment de Terrassa SA, Carretera de Martorell núm. 95, 3r; 08224 Terrassa; Telf. 937891111, Fax 937397077, correu electrònic oest@terrassa.org

Bústia de suggeriments 

 

 

L'estudi, dins les actuacions pròpies del Pacte Territorial per a l'Ocupació de Terrassa, ha estat elaborat per Foment de Terrassa SA i la Gerència Municipal d’Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa

Assistència tècnica: MDK Investigación de Mercados

Amb el suport de:

Unió Europea. Fons Social Europeu

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria

Diputació de Barcelona

 

 

 

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/02), l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar estudis i informes socioeconòmics