Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat de la societat terrassenca

 

2006

 

Crèdits

0. Introducció

1. Metodologia

2. L’estudi de la demanda. Enquesta a les famílies.

3. L’estudi de l’oferta. Enquesta a entitats, associacions i empreses.

4. Conclusions i recomanacions

5. Bibliografia

6. Annexos

6.1. Mapa de l’oferta educativa

6.2. Aproximació al cost i finançament

6.3. Inventari de les possibilitats de subvenció

6.4. Catàleg dels recursos educatius no formals

6.5. Catàleg dels perfils professionals més demandats

6.6. Descripció i anàlisi sociodemogràfica de la infància i la joventut de Terrassa

 

Document editat íntegrament en Adobe Acrobat Reader 5.0

La resolució òptima és de 800 x 600 píxels

Lectura optimitzada per a navegador Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiors (amb navegadors inferiors no es garanteix una visualització òptima).

CONSULTES I CORRESPONDÈNCIA:
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Foment de Terrassa SA, Carretera de Martorell núm. 95, 3r; 08224 Terrassa; Telf. 937891111, Fax 937397077, correu electrònic oest@terrassa.cat

Bústia de suggeriments 

L'estudi ha estat elaborat per Foment de Terrassa SA, amb la participació del Servei de Joventut i Lleure, el Patronat Municipal d’Educació (PAME) i l’Institut Municipal de Salut i Benestar Social (IMSABS)

Assistència tècnica: Espai d’Anàlisi Social SLL

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball

 

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/2002), l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar estudis i informes socioeconòmics