Disseny d’un model de gestió

avançada dels polígons i

zones industrials de Terrassa

 

2006

 

Crèdits

0. Resum executiu

1. Nota prèvia: Quins polígons d’activitat volem per a les nostres ciutats?

2. Argumentari de la necessitat d’un model per a la gestió dels polígons industrials de Terrassa

3. Aproximació a l’àmbit material del model

4. La percepció empresarial: resultat de l’enquesta a empreses d’instal·lació recent

5. Principis i criteris per a la definició del model de gestió

6. Proposta de model de gestió

Annexos

Plànols

 

Document editat íntegrament en Adobe Acrobat Reader 5.0

La resolució òptima és de 800 x 600 píxels

Lectura optimitzada per a navegador Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiors (amb navegadors inferiors no es garanteix una visualització òptima).

CONSULTES I CORRESPONDÈNCIA:
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Foment de Terrassa SA, Carretera de Martorell núm. 95, 3r; 08224 Terrassa; Telf. 937891111, Fax 937397077, correu electrònic oest@terrassa.cat

L'estudi ha estat elaborat per Foment de Terrassa, SA amb la participació de la Gerència Municipal d’Urbanisme de Terrassa (GMUT), Promocions Industrials de Terrassa, SA (Prointesa) i el Servei d’Acció en Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Assistència tècnica: Innovación y consultoría en políticas públicas, S.L.

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona

Servei de Dinamització del Teixit Productiu Local

 

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/2002), l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar estudis i informes socioeconòmics