Identificació dels negocis principals i emergents del

Sector Audiovisual

en el marc del desenvolupament a Terrassa del

Parc Audiovisual de Catalunya

 

2007-2008

FASE I

ANÀLISI DEL SECTOR AUDIOVISUAL

Informe Artisplus

 

Crèdits

1. Introducció

2. El sector audiovisual: evolució recent

2.1. Consideracions generals

2.2. El mercat cinematogràfic

2.3. El mercat de l’animació

2.4. El mercat televisiu: les TV movies, les mini-sèries i els documentals

2.5. La publicitat televisiva en un entorn de canvi: nous formats

2.6. El mercat del vídeo/DVD

2.7. El mercat discogràfic

2.8. El mercat radiofònic

2.9. El mercat de productes multimèdia

2.10. Subvencions i ajuts al sector audiovisual

2.11. Parcs audiovisuals a Espanya

2.12. Impuls de clústers en el sector audiovisual i similars

3. Anàlisi de l’activitat econòmica a Terrassa

3.1. Fonts d’informació i àmbit estudiat

3.2. La situació del sector audiovisual a Terrassa

3.3. Estadístiques culturals de Terrassa relacionades amb el sector audiovisual

3.4. Aproximació als clústers relacionats amb el sector audiovisual a Terrassa, 1998-2004

3.5. El sector audiovisual de Terrassa en relació a Barcelona i als àmbits en els quals s’emmarca

3.6. Comparació de la situació del sector audiovisual de Terrassa amb d’altres ciutats mitjanes

3.7. Evolució de l’activitat econòmica del sector audiovisual de Terrassa

3.8. Evolució de les activitats empresarials

3.9. Comparació de l’evolució del sector audiovisual de Terrassa respecte les ciutats mitjanes considerades

4. Formació i perfils professionals en el sector de l’audiovisual

4.1. Formació reglada

4.2. Formació no reglada i/o ocupacional

4.3. Ocupacions i perfils

4.4. Oferta formativa als centres de Terrassa

4.5. ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya), adscrit a la Universitat de Barcelona

4.6. EUETIT - Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa. Universitat Politècnica de Catalunya

4.7. Universitat Oberta de Catalunya (UOC) – Centre de Suport del Vallès Occidental, Terrassa

4.8. Cicles Formatius de Grau Superior

4.9. Cicles Formatius de Grau Mitjà

4.10. Ofertes de formació no reglada a Terrassa

4.11. La formació cinematogràfica a Catalunya

5. Entrevistes

5.1. Entrevista a en Marc López Ribes, ICIC, Àrea de l’Audiovisual. Unitat de Foment i en Xavier Parache, ICIC, Àrea de l’Audiovisual, Director de Foment

5.2. Entrevista a en Josep Viciana, President de Neptuno Films

5.3. Entrevista a na Maria Ivern, Cromosoma

5.4. Entrevista a n’Oriol Ivern, Director de Cromosoma

5.5. Entrevista a en Josep Maixenchs, Director de l’ESCAC

5.6. Entrevistat a n’Agustí Humet, Director del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Terrassa)

5.7. Entrevista a en Ramon Pericas, Director Tècnic de CIRSA (Global Manufacturing Corporation, SL)

5.8. Entrevista a en Juan José Fábregas, Director del CITM – Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya

5.9. Entrevista a en Juan Antonio Gallardo León, Director de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa

5.10. Entrevista a en David Garrofé, Secretari General de la CECOT

5.11. Entrevista a en Jaume Teodoro, Director General del Grup Lavinia

6. Conclusions

6.1. Cap a un clúster de l’audiovisual Català?

6.2. Diagnòstic de la posició competitiva del sector (Anàlisi DAFO)

6.3. Lectura encreuada de la matriu DAFO

6.4. Alguns canvis observats en els darrers anys al sector de l’audiovisual

6.5. Línies d’actuació

7. Annexos

7.1. Dades generals sobre la indústria del cinema

7.2. Festivals de cinema i vídeo a Espanya

7.3. Altres festivals a Espanya

7.4. Festivals internacionals

7.5. Mercats a l’Estat Espanyol

7.6. Guia de mercats

7.7. Adreces útils del sector audiovisual Català i Espanyol

7.8. Bibliografia i fonts

FASE II

ANÀLISI DE L'IMPACTE ECONÒMIC I ALTERNATIVES ESTRATÈGIQUES DEL SECTOR AUDIOVISUAL A TERRASSA

Informe Horwarth

Document

 

Document editat íntegrament en Adobe Acrobat Reader 5.0

La resolució òptima és de 800 x 600 píxels

Lectura optimitzada per a navegador Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiors (amb navegadors inferiors no es garanteix una visualització òptima).

CONSULTES I CORRESPONDÈNCIA:
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Foment de Terrassa SA, Carretera de Martorell núm. 95, 3r; 08224 Terrassa; Telf. 937891111, Fax 937397077, correu electrònic oest@terrassa.cat

Bústia de suggeriments 

L'estudi ha estat elaborat per Foment de Terrassa SA, amb la participació de la Gerència Municipal d’Urbanisme de Terrassa (GMUT) i el Parc Audiovisual de Catalunya.

Assistència tècnica:

Fase I: Artisplus SL

Fase II: Horwath Auditors i Consultors

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball

Fons Social Europeu

 

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/2002), l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar estudis i informes socioeconòmics