L’economia verda a la ciutat de Terrassa

 

2007

 

Crèdits

1. Introducció

2. Objectius i metodologia

3. Definicions

4. Factors socioeconòmics que influeixen en l'economia verda

5. Anàlisi del marc legal actual i de les polítiques implementades per a la promoció del sector econòmic verd

6. Sector econòmic del medi ambient a Terrassa

7. Comparativa del sector del medi ambient a Terrassa respecte el sector del medi ambient de Catalunya

8. Guia de bones pràctiques dirigida a les empreses per a la seva inclusió en el sector de l'economia verda

9. Conclusions i propostes operatives de mesures per a la potenciació d'aquesta economia emergent a la ciutat de Terrassa

10. Annexos

11. Bibliografia

 

Document editat íntegrament en Adobe Acrobat Reader 5.0

La resolució òptima és de 800 x 600 píxels

Lectura optimitzada per a navegador Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiors (amb navegadors inferiors no es garanteix una visualització òptima).

CONSULTES I CORRESPONDÈNCIA:
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Foment de Terrassa SA, Carretera de Martorell núm. 95, 3r; 08224 Terrassa; Telf. 937891111, Fax 937397077, correu electrònic oest@terrassa.cat

Bústia de suggeriments 

L'estudi ha estat elaborat per Foment de Terrassa SA i el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

Assistència tècnica: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

 

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/2002), l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar estudis i informes socioeconòmics