03.06.01 Evolució de l'atur registrat segons activitat econòmica a l'OTG de Terrassa. Grans sectors. Absoluts. 2001-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013