03.07.03 Atur registrat d'estrangers a l'OTG de Terrassa. Nivell d'instrucció. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013