03.11.05 Expedients de regulació. Treballadors afectats per expedients autoritzats. Òrgan de resolució, mesura i causa. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013