10.03.02 Oferta hospitalària de Terrassa. Recursos humans. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013