10.04.01.01 Promoció de la salut. Salut escolar. Activitats de prevenció i promoció de la salut. Curs 2011-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013