15.03 Equipaments esportius municipals. Persones usuàries de les pistes poliesportives. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013