01.13.08 Cens agrari. Mà d'obra. Distribució de les persones, jornades i unitats de treball any (UTA). Vallès Occidental. 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016