02.03.02.01 Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Montserrat. Grups quinquennals. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016