02.03.03.05 Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Can Palet II. Grups quinquennals. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016