02.03.04 Piràmide d'edats. Districte 4. Grups quinquennals. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016