02.08.01.04 Moviment de la població. Moviment natural. Defuncions per districte, barri i sexe. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016