02.08.02.23 Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els quals existeixen més moviments migratoris. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016