03.01.10 Població en relació amb l'activitat. Població ocupada segons professió, nacionalitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016