03.03.02 Evolució de l'atur registrat segons sexe a Terrassa. Homes per edat. 2002-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016