04.02.02 Dimensió empresarial. Dimensió mitjana per sectors d'activitat econòmica. CCAE-09 (2 dígits). 2008-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016