05.02.01 Consum de gas canalitzat a Terrassa. Usos. 2005-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016