10.02 Sanitat i salut pública a Terrassa. Equipaments públics d'assistència sanitària. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016