10.04.01.02 Promoció de la salut. Salut escolar. Diversos. 1998-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016